Välkommen till

- ett företag inom management och HR

 

Kunskap och erfarenhet när Du bäst behöver den.

Lydcon ab erbjuder Ditt företag stöd och hjälp i frågor som gäller
både grupper av anställda och enskilda individer, avseende tex:

arbetsrätt / förhandling
rådgivning, bisittare, utbildning
mentorskap/
coaching
stöd åt nyckelperson, ”bollplank”
projektledning
organisations-, rationaliserings-,
utvecklings-, avvecklingsprojekt
organisations-
utveckling
struktur, beskrivning, implementering