Om Lydcon

Lydcon ab startade våren 2003 och jag som driver företaget heter Britt-Marie Lydahl.

Lydcon ab är ett konsultföretag med tillgång till ett etablerat nätverk av management- och organisationskonsulter, marknadsförare, statistiker, beteendevetare och psykologer.

Jag har 30 års erfarenhet av personal- och utbildningsarbete både som ämnesspecialist och ledare. Jag har hela tiden arbetat i företag i kraftig förändring, dvs mina erfarenheter handlar mycket om personal- och ledningsarbete i företag som utvecklas, ändrar strukturer och effektiviserar.

Jag har drivit ett antal projekt inom HR-området tillsammans med företag, fack och myndigheter, t ex utbildning.och avveckling av verksamhet.